ZARZĄD I CZŁONKOWIE
Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego PRO ARTEKwiecień 2001 r.