Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”
Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”
„(...) Od dawna, w gronie osób zajmujących się profesjonalnie muzyką, toczą się dyskusje o potrzebie kreowania gustów muzycznych (...) Celowym zatem wydawało się powołanie Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego, które przyjęło na siebie obowiązek upowszechniania i popularyzowania muzyki oraz kształtowania gustów i potrzeb słuchaczy (...)” Maria Juraszek, Goniec Kujawski

Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”
Powstała w październiku 2001 roku pod patronatem Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte”. Tworzą ją muzycy związani ze środowiskiem inowrocławskiej szkoły muzycznej - pedagodzy, absolwenci oraz artyści zaprzyjaźnieni z tą instytucją.
    Inowrocław, Czwartek, 22 lutego 2024 roku. Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
  PL GB DE   Strona główna > Statut i Członkowie Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte”
Statut i Członkowie ITM „Pro Arte”
Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”
Grupa inicjatywna
W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu dnia 26 marca 1996 roku zawiązała się grupa inicjatywna, której celem było powołanie Towarzystwa Muzycznego w Inowrocławiu. W skład grupy weszły następujące osoby: Aleksandra Brejza, Mirosława Cieśnik, Anna Drogowska, Maria Juraszek, Józef Henke, Piotr Kaźmierczak, Iwona Kuczyńska, Maria Markiewicz, Zdzisław Monasterski, Grażyna Witkowska, Magdalena Wyszecka, Lidia Sochańska, Barbara Świeczkowska, i Katarzyna Jaskrowska. Podczas spotkania wyłoniono pełniącą obowiązki przewodniczącej Towarzystwa - Marię Juraszek, pedagoga Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu.

Maria JuraszekTowarzystwo
Zebranie założycielskie ITM Pro Arte odbyło się 28 listopada 1996 roku w celu przedstawienia składu Komitetu Założycielskiego, omówienia celów i zadań Towarzystwa, odczytania projektu Statutu i podjęcia uchwał w sprawie powołania Komitetu Założycielskiego, uchwalenia Statutu oraz powołania Towarzystwa. W efekcie zebrania założycielskiego Komitet Założycielski ITM Pro Arte wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z wnioskiem o wpisanie Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń. W dniu 4 sierpnia 1997 nastąpiła rejestracja Towarzystwa. Czwartego grudnia 1997 roku Towarzystwo ukonstytuowało swoje władze. Powołano 7-osobowy zarząd. W wyniku wyborów prezesem została Maria Juraszek, vice prezesem Józef Henke, sekretarzem Mirosława Cieśnik a skarbnikiem Aleksandra Brejza.

Do końca 1997 roku członkami zwyczajnymi Towarzystwa były 23 osoby reprezentujące przede wszystkim zawody artystyczne.

Statut
Swoisty manifest programowy Towarzystwa przedstawiła Maria Juraszek (na zdj.) w artykule zamieszczonym w kwartalniku kulturalnym "Goniec Kujawski", stwierdzając: "(...) Od dawna, w gronie osób zajmujących się profesjonalnie muzyką, toczą się dyskusje o potrzebie kreowania gustów muzycznych (...) Celowym zatem wydawało się powołanie Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego, które przyjęło na siebie obowiązek upowszechniania i popularyzowania muzyki oraz kształtowania gustów i potrzeb słuchaczy (...)"
Celem ITM Pro Arte, zapisanym w statucie, jest wpływanie na kształt życia kulturalnego miasta poprzez:
 • integrację środowiska muzycznego i kulturalnego
 • opiniotwórczą rolę w organizowaniu życia muzycznego miasta
 • kształtowanie poczucia estetyki muzycznej
 • przygotowanie słuchacza do odbioru muzyki klasycznej
 • propagowanie wartościowej muzyki rozrywkowej i jazzowej
 • wspieranie środowiskowych inicjatyw kulturalnych
 • podejmowanie współpracy z twórcami innych dziedzin sztuki
 • otaczanie opieką młodych muzyków szczególnie uzdolnionych
 • rozwój kultury muzycznej jego członków i ich rodzin
Statut Towarzystwa wyznacza drogi realizacji przyjętych celów poprzez podejmowanie merytorycznej opieki nad organizowanymi w mieście imprezami muzycznymi; Towarzystwo współorganizuje między innymi: koncerty z okazji świąt narodowych, których fundatorami są władze miejskie; włącza się także do prac zespołu przygotowującego doroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej w Inowrocławiu; Towarzystwo promuje rodzimych twórców przez organizację koncertów poświęconych ich twórczości; współpracuje z Inowrocławskim Domem Kultury w tworzeniu oprawy wystaw, wernisaży, wieczorów poetyckich; utrzymuje kontakt z Zespołem Szkół Muzycznych w Bydgoszczy oraz Akademią Muzyczną w Bydgoszczy; kilku członków Towarzystwa wchodzi w skład zespołu redakcyjnego lokalnego kwartalnika o kulturze "Goniec Kujawski"; Towarzystwo docenia wkład pracy nestorów inowrocławskiej kultury przyznając im honorowe członkostwa oraz organizując benefisy twórcom powojennej Szkoły Muzycznej; pamięta także o zmarłych nauczycielach PSM.

Członkowie ITM „Pro Arte”

POWIĘKSZ ZDJĘCIE

W dniu 22 marca 2001 roku.
  Aleksandra Brejza
Mirosława Cieśnik
Agnieszka Gapska
Katarzyna Jaskrowska
Maria Juraszek
Witold Kawalec
Marian Kokoszyński
Alicja Kuberska
Iwona Kuczyńska
Maria Markiewicz
Iwona Pełka
Danuta Szyma
Cecylia Tkaczyk
Aniceta Wrzeszczyńska
Grażyna Zywert
Tadeusz Bugajak
Anna Drogowska
Józef Henke
Bogdan Jaskrowski
Jacek Kaczor
Piotr Kaźmierczak
Marcin Kopczyński
Tomasz Kucharski
Katarzyna Kuzimska
Małgorzata Nijak-Kucharska
Lidia Sochańska
Barbara Świeczkowska
Grażyna Witkowska
Magdalena Wyszecka

Zarząd ITM „Pro Arte”
  Maria JURASZEK - prezes
  Józef HENKE - wiceprezes
  Rafał TADZIK - skarbnik
  Grażyna ZYWERT - sekretarz
  Barbara ŚWIECZKOWSKA
  Izabela DUDA
  Grażyna WITKOWSKA

Komisja rewizyjna:
Magdalena WYSZECKA, Alicja KUBERSKA, Elżbieta LIS

Członkowie Honorowi ITM „Pro Arte”
Witold Kocikowski - skrzypek i wokalista, długoletni dyrektor PSM, Stanisław Lewandowski - skrzypek, pedagog, juror Konkursów Skrzypcowych im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Maria Gołaszewska - pianistka, jeden ze współorganizatorów PSM, Tadeusz Chęsy - właściciel Drukarni "POZKAL" oraz UZDROWISKA INOWROCŁAW Sp.z o.o. "SOLANKI", Mecenas Kultury, Grzegorz Turnau - aranżer, pianista, wokalista, poeta, Piotr Ferster - długoletni dyrektor krakowskiej "Piwnicy pod Baranami".

26.03.2014, ITM Pro Arte

Statut i Członkowie ITM
Pro Arte

INOWROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE, ORKIESTRA SYMFONICZNA, KWARTET SMYCZKOWY, ZESPÓŁ WOKALNY

Konstanty Andrzej Kulka & Michał Nesterowicz Konstanty Andrzej Kulka Wojciech Kilar & Jacek Kaczor Wojciech Kilar & Maria Juraszek
Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne & Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna PRO ARTE
Państwowa Szkoła Muzyczna, 88-100 INOWROCŁAW, ul. Kilińskiego 16 a
tel. 052 357 46 50, fax 052 357 46 50
Maria Juraszek - prezes ITM, kom. 668 365 075, e-mail: marylajuraszek@gmail.com
Jacek Kaczor - szef IOS, kom. 602 136 627, e-mail: kaczor.j@interia.pl
Copyright © ITM Pro Arte, Inowrocław 2001-2024, ® All Rights Reserved
www.proarte.zdrowemiasto.pl
Projekt, wykonanie, opieka techniczna: Peritus, Bydgoszcz, tel. 052 325 46 36 lub 602 704 115

www.zdrowemiasto.eu
Centrale telefoniczne :: Leczenie żylaków, żylaki, Bydgoszcz