Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”
Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”
„(...) Od dawna, w gronie osób zajmujących się profesjonalnie muzyką, toczą się dyskusje o potrzebie kreowania gustów muzycznych (...) Celowym zatem wydawało się powołanie Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego, które przyjęło na siebie obowiązek upowszechniania i popularyzowania muzyki oraz kształtowania gustów i potrzeb słuchaczy (...)” Maria Juraszek, Goniec Kujawski

Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”
Powstała w październiku 2001 roku pod patronatem Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte”. Tworzą ją muzycy związani ze środowiskiem inowrocławskiej szkoły muzycznej - pedagodzy, absolwenci oraz artyści zaprzyjaźnieni z tą instytucją.
    Inowrocław, Wtorek, 28 maja 2024 roku. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
  PL GB DE   Strona główna > Archiwum „Pro Arte”
Archiwum
Archiwum
Czwartkowe Wieczory z Muzyką Kameralną. Solanki. Lato 2011

Czwartek, 30 czerwca 2011 r., godz. 19.00
"Wokół Liszta i Chopina"
Duet fortepianowy: Małgorzata Furche-Jurczyk, Anna Stempin-Jasnowska.

Fot. Krzysztof Pałasz, www.palasz.pl
W programie:
FRYDERYK CHOPIN - Polonez A-dur op. 40, opracowanie na 4 ręce; FRYDERYK CHOPIN - Rondo C-dur op. 73, na dwa fortepiany; FRANCISZEK LISZT - Poemat symfoniczny "Orfeusz", w autorskiej wersji na dwa fortepiany; ANDRIS VECUMNIEKS - "Quasi Campanella", na cztery ręce; FRANCISZEK LISZT - "Zaręczyny", oprac. na dwa fortepiany A. Głazunowa; WITOLD LUTOSŁAWSKI - Wariacje a-moll, na dwa fortepiany.

Małgorzata Furche-Jurczyk
Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Inowrocławiu oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, którą ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu profesor Tatiany Szebanowej. Naukę kontynuowała podczas studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej w Warszawie, także w klasie prof. Tatiany Szebanowej. Pracowała pod kierunkiem: prof. Wiktora Mierżanowa, prof. Zoltana Kocsisa, prof. Aleksjeja Orłowieckiego. Została nagrodzona na konkursach: główna nagroda - Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, stypendium I-go stopnia - Ogólnopolski Konkurs Na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina w Warszawie, III nagroda i stypendium II- go stopnia - Ogólnopolski Konkurs im. F. Liszta we Wrocławiu, dwukrotne stypendium Ministra Kultury i Sztuki, II nagroda - Konkurs "Primus Inter Pares" Fundacji na Rzecz Młodzieży Wybitnie Zdolnej i Jej Nauczycieli pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Rzeczypospolitej. Po ukończeniu studiów została asystentką prof. Tatiany Szebanowej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Anna Stempin-Jasnowska
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie fortepianu profesor Tatiany Szebanowej. W latach następnych była asystentką prof. Tatiany Szebanowej i prof. Jerzego Sulikowskiego w Katedrze Fortepianu tej Uczelni. W roku 2000 jako stypendystka Rządu Francuskiego ukończyła studia podyplomowe w klasie mistrzowskiej fortepianu prof. Eugena Indjica w Paryżu. Pracowała pod kierunkiem profesorów: Tatiany Szebanowej, Eugena Indjica, Wiktora Mierżanowa i Lee Kum Singa. Jest laureatką wielu konkursów pianistycznych: Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, Konkursu "Yamaha Music Foundation of Europe", a także III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. K. Szymanowskiego w Łodzi oraz I Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej w Zakopanem. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 1994-97 była inicjatorem oraz Dyrektorem Artystycznym Studenckiego Festiwalu Pianistycznego "Forte-Piano". W roku 2010 w ramach V Międzynarodowego Forum Pianistycznym "Bieszczady bez granic" w Sanoku prowadziła wykłady oraz lekcje indywidualne z uczestnikami Forum. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

* * *
Czwartek, 7 lipca 2011 r., godz. 19.00
"W romantycznym salonie"
Agnieszka Olszewska - sopran
Witold Kawalec - fortepian
Zespół Wokalny "Pro Arte" pod dyr. Anny Drogowskiej

Foto. Krzysztof Piotr Pałasz, www.palasz.pl
W programie:
Część I.
Zespół Wokalny "Pro Arte"
FRYDERYK CHOPIN - "Dwojaki koniec", "Dumka" Pieśni na głos i fortepian w opracowaniu Marcina Kopczyńskiego.
Agnieszka Olszewska - sopran, Witold Kawalec - fortepian
FRYDERYK CHOPIN - "Życzenie"
Witold Kawalec - fortepian
FRYDERYK CHOPIN - FRANCISZEK LISZT - "Życzenie"
Część II.
Agnieszka Olszewska - sopran, Witold Kawalec - fortepian
FRANCISZEK SCHUBERT - "Małgorzata przy kołowrotku"
HUGO WOLF - "Verborgenheit"
Zespół Wokalny "Pro Arte"
STANISŁAW MONIUSZKO - "Kum i kuma", "Pieśń wieczorna", "Znasz li ten kraj" (opr. J. Maklakiewicz), JAN MAKLAKIEWICZ - "Kołysanka".
Część III.
Witold Kawalec - fortepian
FRANCISZEK LISZT - "Sonet 104 Petrarki"
Agnieszka Olszewska - sopran, Witold Kawalec - fortepian
FRANCISZEK LISZT - "Kiedy śnię"
Witold Kawalec - fortepian
FRANCISZEK LISZT - "VI Rapsodia węgierska"

Agnieszka Olszewska
Ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie związana jest z inowrocławską i toruńską szkołą muzyczną, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego. Współpracuje m.in. z Capellą Bydgostiensis, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, kwartetami "Pro Arte", Kwartetem Pomorskim, Barok Kwartetem; jest solistką bydgoskiej Orkiestry Straussowskiej. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju (Warszawa, Rzeszów, Słubice, Łódź, Toruń, Gdańsk, Grudziądz) i za granicą (Francja, Niemcy, Dania). Chętnie bierze udział w koncertach charytatywnych, od 10 lat uczestniczy w koncercie "Totus Tuus - Ave Maria" na rzecz Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy. Współpracuje z fundacją na rzecz muzycznie uzdolnionej młodzieży niepełnosprawnej. Brała udział w programie telewizyjnym poświęconemu H. Ordonównie, śpiewając jej największe przeboje. Uczestniczyła w takich projektach muzycznych jak: "Broadway w kameralnym wydaniu", "Retro wiecznie młode", "Muzyczne listy do młodych". Agnieszka Olszewska brała również udział w koncertach Inowrocławskiej Orkiestry Promenadowej pod dyr. M. Czekały, Koncercie Jubileuszowym PSM I i II st. im. J. Zarębskiego oraz Koncercie pamięci Franciszka Liszta w Inowrocławiu. Obecnie kończy studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kulturą.

Witold Kawalec
Absolwent PSM I i II stopnia im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu oraz Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia podyplomowe ukończył w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Swoje umiejętności poszerzał biorąc czynny udział w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach Zdroju pod kierunkiem prof. T. Szebanowej i prof. W. Obidowicza oraz w kursach "Fryderyk Chopin in memoriam" w Słupsku pod kierunkiem prof. H. Czerny-Stefańskiej i prof. Andrzeja Tatarskiego. W 1994 roku został laureatem Konkursu na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina w Warszawie. Brał udział m.in. w: IV Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, w VII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt. W 2001 roku był jedynym polskim uczestnikiem XXXVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta w Budapeszcie. Współpracował z Teatrem Polskim w Bydgoszczy oraz warszawskim Teatrem POE-MUZ jako solista koncertów słowno-muzycznych. Obecnie jest pracownikiem PSM w Inowrocławiu oraz pracownikiem Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Koncertował jako solista i kameralista w wielu miastach Polski, Niemiec i Norwegii.

Zespół Wokalny "Pro Arte"
Zespół istnieje od dziewięciu lat i ma na swoim koncie około 70 koncertów. Zespół liczy ponad 20 osób, do których należą: uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele PSM oraz członkowie ITM "Pro Arte". Zespół dwukrotnie uczestniczył w muzycznej oprawie mszy świętych w Kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie, transmitowanej przez program I PR oraz w Łagiewnikach (msza transmitowana przez TV Polonia). Wśród ważniejszych wydarzeń życia muzycznego Inowrocławia z udziałem Zespołu Wokalnego należy wymienić: wykonanie Requiem W. A. Mozarta i Lacrimosy A. Brejzy podczas koncertu w 2007 r. oraz Requiem G. Faule i Mszy G-dur F. Schuberta w 2008 r. wraz z chórem "Astrolabium" z Torunia (dyr. Kinga Litowska) oraz chórem PSM II st. (dyr. Danuta Szyma) i Inowrocławską Orkiestrą Symfoniczną "Pro Arte" pod dyr. M. Nesterowicza. Zespół Wokalny "Pro Arte" koncertował także w Toruniu, Bydgoszczy, Gnieźnie, Gdańsku, Warszawie, Krakowie, w kościołach Inowrocławia i okolic. Repertuar zespołu obejmuje muzykę od średniowiecza do współczesności.

Anna Drogowska
Założycielka i dyrygentka Zespołu Wokalnego "Pro Arte". Absolwentka PSM I i II st. w Inowrocławiu (klasa fortepianu prof. J. Drzewieckiego) oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki). Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Handlu Wewnętrznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Muzykoterapię w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, laureatka I nagrody konkursu uczelnianego na fugę, laureatka II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich. Jest nauczycielem i wicedyrektorem w PSM I i II st. Aktywnie działa w Inowrocławskim Towarzystwie Muzycznym "Pro Arte". Jest autorką tekstów i muzyki piosenek dla dzieci - kilka z nich umieszczono (wraz z nagraniem CD) w podręczniku Wydawnictwa Nowa Era "Już w szkole" (dla dzieci sześcioletnich) oraz jest konsultantem merytorycznym i dydaktycznym podręcznika do nauczania muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej "Wędrówki muzyczne".


* * *
Czwartek, 14 lipca 2011 r., godz. 19.00
"Klasycznie i nie tylko"
Mariola Salaber - harfa
Wojciech Okurowski - fletnia pana


Fot. Krzysztof Pałasz, www.palasz.pl
W programie:
Pieśń celtycka (harfa solo) - muzyka celtycka (fletnia pana i harfa); "Amazing greace", "Danny boy", "Scarborough fair", "Jupiter" - muzyka filmowa; Alan Manken - "Piękna i Bestia" (harfa solo); Ennio Morricone - "La califfa" (fletnia pana i harfa); Ennio Morricone - "Gabriel" - muzyka folkowa; Antonio Martos Ortiz - "Habanera Gris" (Kuba); Luiz Bonfa - "Manha de Carnaval" (Brazylia); Wojciech Okurowski - "Cantoi si doi cioban danse"; Angheluş Dinicu "Ciociaria", "Skowronek".

Mariola Salaber
Jest absolwentką Zespołu Szkół Muzycznych i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Później studiowała w klasie legendarnego wirtuoza harfy Nicanora Zabalety na uniwersytecie w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Koncertowała w Europie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie, wykonując muzykę poważną, jazz, a także muzykę arabską, tajską i hinduską. Nagrała wiele utworów dla TV MBC. Jest jedyną w Polsce harfistką koncertującą na harfie haczykowej. Prowadziła klasę harfy w bydgoskiej Akademii Muzycznej, była solistką opery w Bydgoszczy, a od wielu lat jest harfistką Filharmonii Pomorskiej.

Wojciech Okurowski
Ukończył studia wiolonczelowe na wydziale instrumentalnym w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 1991 roku zetknął się z rumuńskim fletniopanistą, Cornelem Pana, podczas jego koncertów w Niemczech, od tego momentu zaczął pobierać u niego regularne lekcje gry na tym instrumencie. W 2001 roku grę W. Okurowskiego dostrzegł legendarny wirtuoz oraz światowej sławy mistrz, Gheorghe Zamfir, podczas przesłuchań młodych fletnio-panistów w siedzibie swojej międzynarodowej fundacji w Bukareszcie, po których przyjął go do swojej klasy. Dodatkowo w latach 2003-2005 uczestniczył w letnich kursach mistrzowskich gry na fletni pana w Tulcei (Rumunia). W 2007 roku ukończył z wyróżnieniem program wyższej uczelni mistrzowskiej gry na fletni pana w Bukareszcie w klasie prof. Gheorghe Zamfira. Wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach i Rumunii.


* * *
Czwartek, 21 lipca 2011 r., godz. 19.00
"Argentyńska miłość w tangach"
Marcin Naruszewicz - tenor
Rafał Tworek - fortepian
Maciej Młóciński - kontrabas
Rafał Chmiel - akordeon guzikowy


Fot. Krzysztof Pałasz, www.palasz.pl
Koncert składa się z utworów kompozytorów: Carlosa Gardela, Matosa Rodrigueza i Astora Piazzolli. Repertuar obejmuje różne style tanga: tango cancion, tango nuevo, tando vals, tango milonga.

W programie:
TOMO Y OBLIGO - Carlos Gardel, EL DIA QUE ME QUIERAS - Carlos Gardel, DECARISSIMO - Astor Piazzola; VOLVER - Carlos Gardel, A MEDIA LUZ - Ernesto Donato, CAMINITO - Carlos Gardel; VOLVIO UNA NOCHE - Carlos Gardel, POR UNA CABEZA - Carlos Gardel, La Yumba - Osvaldo Pugliese; MI BUENOS AIRES QUERIDO - Carlos Gardel, EL CHOCLO - Angel Villoldo, LA CUMPARSITA - Matos Rodriguez; CAMPO AFUERA - Rodolfo Biagi, Libertango - Astor Piazzola, BESAME MUCHO - Consuelo Velazquez.

Marcin Naruszewicz
W 2004 roku ukończył studia na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie adiunkta Marka Moździerza oraz prof. Piotra Kusiewicza. W okresie studiów uczestniczył w kursie mistrzowskim prowadzonym przez Ryszarda Karczykowskiego - znakomitego tenora. Będąc jeszcze studentem w grudniu 2002 roku zadebiutował w bydgoskiej Operze Nova. Występował jako solista w oratorium "Missa Mundana" - Piotra Salabera przy boku narratora Cezarego Żaka oraz Jerzego Zelnika. Koncert został zarejestrowany w maju 2011 roku przez Telewizję Polską. Jest także założycielem zespołu "Tango Cancion", występuje w nim śpiewając tanga argentyńskie, którymi jest zafascynowany.

Rafał Tworek
Urodził się 1979 roku w Bydgoszczy. Pochodzi z Solca Kujawskiego gdzie w wieku 4 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie. W 1999 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Ireny Skabar-Galon. Studia pianistyczne rozpoczął w 1999 roku w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Sulikowskiego, uzyskując dyplom w roku 2004. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni na wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej. Współpracował z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej oraz akademicką orkiestrą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Maciej Młóciński
Kontrabasista, gitarzysta basowy, pianista. W 2004 roku z wynikiem celującym ukończył Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie kontrabasu. Laureat Konkursów Solfeżowych, uczestnik Międzynarodowych Kursów Muzycznych (orkiestrowych, kameralnych oraz jazzowych). Koncertował m.in. w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii i Rosji. Współpracuje z kilkoma orkiestrami oraz teatrami w Polsce. Opracowywał muzykę do przedstawień teatralnych. Udziela się również w różnych formacjach jazzowych, folklorystycznych i rozrywkowych.

Rafał Chmiel
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (ocena celująca, honorowy wpis do księgi uczelni) w klasie akordeonu prof. Jerzego Kaszuby. Już jako student odnosił wiele sukcesów w konkursach międzynarodowych. W kategoriach muzyki kameralnej występował ze skrzypaczką Anną Piniutą. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na tym samym wydziale, również z oceną celującą.

Magdalena Lubik
Swoją przygodę z tangiem argentyńskim rozpoczęła 4 lata temu. Od tamtego momentu tango stało się jej pasją, częścią życia. Aby pogłębiać umiejętności taneczne, brała udział w licznych warsztatach tangowych prowadzonych m.in. przez Annę Iberszer, Jakuba Korczewskiego, Christianę Rohn i Constantina Rugera, Jorge Rodrigueza oraz Pablo Kliksberga. Zdobyte umiejętności taneczne praktykowała na wielu festiwalach tanga argentyńskiego z tancerzami różnych narodowości.

Mikołaj Rykowski
Doktor muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie adiunkt w Katedrze Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jednym z jego zainteresowań jest tango. Brał udział w wielu warsztatach tangowych w Bydgoszczy (u Constantina Rugera i Jakuba Korczewskiego), w Poznaniu i w Łodzi. Tajniki tanga podpatrywał także na milongach w Berlinie, Budapeszcie, Pradze i w Wiedniu.

* * *
Czwartek, 28 lipca 2011 r., godz. 19.00
"Śpiewaj i kochaj"
Gościnnie:
Małgorzata Ratajczak - mezzosopran, solistka Opery Nova
Daria Wójcik - sopran
Łukasz Ratajczak - tenor
Marcin Kopczyński - fortepian
Agnieszka Zywert - fortepian

Foto. Krzysztof Piotr Pałasz, www.palasz.pl
W programie:
EDUARDO DI CAUPA - pieśń neapolitańska "O sole mio"
Łukasz Ratajczak - tenor, Marcin Kopczyński - fortepian.
FRANCISZEK LEHAR - aria Ilony z opt. "Cygańska miłość" (Czardasz)
Daria Wójcik - sopran, Marcin Kopczyński - fortepian.
NINO ROTA - pieśń "Parla piu piano"
Łukasz Ratajczak - tenor
ANDREW LLOYD WEBER - duet Christinne i Raoula z musicalu "Upiór w operze"
Daria Wójcik - sopran, Łukasz Ratajczak - tenor, Marcin Kopczyński - fortepian.
FRYDERYK CHOPIN - Mazurek a-moll op. 17 Nr 4, Mazurek g-moll op. 24 Nr 1, Mazurek a-moll op. 24 Nr 2, Mazurek As-dur op. 59 Nr 2, Nokturn Des-dur op. 27 Nr 2
Agnieszka Zywert - fortepian
ROBERT STOLZ - pieśń "Śpiewaj, kochaj"
Daria Wójcik - sopran
EMMERICH KALMAN - duet Hrabiny Maricy i Barona Kolomana Żupana z I aktu operetki "Hrabina Marica" (Ach, jedź do Varasdin)
Daria Wójcik - sopran, Łukasz Ratajczak - tenor, Marcin Kopczyński - fortepian.
GEORGES BIZET - Habanera Carmen z I aktu op. "Carmen"
Małgorzata Ratajczak - mezzosopran, Marcin Kopczyński - fortepian.
FRANCESCO SARTORI - "Time to say goodbye"
Małgorzata Ratajczak - mezzosopran, Daria Wójcik - sopran, Łukasz Ratajczak - tenor.

Małgorzata Ratajczak - mezzosopran
W 1989 roku ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Już w roku 1994 została laureatką I nagrody w konkursie im. St. Moniuszki w Kudowie Zdroju. W 1990 roku na Międzynarodowym Uczelnianym Konkursie Wokalnym we Wrocławiu zdobyła II nagrodę w kategorii operowej oraz nagrodę specjalną za wykonanie arii polskiej. W 1992 roku została półfinalistką Konkursu Wokalnego Belwedere w Wiedniu. W roku 1994 uzyskała wyróżnienie oraz dwie nagrody specjalne w Konkursie im. A. Didura w Bytomiu. Przez długi czas była pod opieką wokalną słynnej śpiewaczki i reżysera Marii Fołtyn, a w późniejszym czasie u wspaniałego tenora i pedagoga Romana Węgrzyna. Od 1991 roku artystka prowadzi również działalność pedagogiczną, która przynosi jej także wiele sukcesów. W maju 2001 roku brała czynny udział w Kursie Mistrzowskim prowadzonym przez maestrę Fiorenzę Cassotto, z którą to pracowała nad partią Azuceny w "Trubadurze" G. Verdiego. Z powodzeniem koncertowała w wielu krajach Europy, m.in. Austrii, Niemczech, Białorusi, Holandii, Belgii.

Daria Wójcik - sopran
26 maja 2011 r. zdała z wynikiem celującym egzamin dyplomowy w klasie śpiewu solowego dr Małgorzaty Ratajczak i ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu. 1 lutego 2011 roku wraz z tenorem Łukaszem Ratajczakiem wystąpiła w koncercie z okazji zakończenia II edycji wykładów UTW w inowrocławskim Teatrze Miejskim. 12 czerwca 2011 roku brała udział w koncercie "Uczniowie - miastu" w sali koncertowej im. Ireny Dubiskiej w Inowrocławiu. Wraz z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej "Pro Arte" pod dyr. Aleksandra Grefa wykonała wówczas m.in. arię Mimi i walc Musetty z opery Cyganeria Giacomo Pucciniego. W marcu 2010 roku uczestniczyła w makroregionalnych przesłuchaniach uczniów klas śpiewu solowego w Gdyni.

Agnieszka Zywert - fortepian
Obecnie jest studentką Królewskiego Konserwatorium w Brukseli na wydziale kameralistyki. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 8 lat. Szkołę średnią ukończyła z wyróżnieniem w 2001 roku w Inowrocławiu, otrzymując jednocześnie nagrodę im. Alojzego Drzewieckiego przyznawaną najlepszemu pianiście dyplomantowi. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Tadeusza Chmielewskiego i ad. Mariusza Drzewickiego. Uzyskała równocześnie dyplom z zakresu kameralistyki pod kier. prof. Krystyny Hussar-Moczulskiej. Podczas studiów otrzymywała stypendium za wyniki w nauce. Od wczesnych lat nauki koncertowała w kraju i za granicą, m.in. we Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii i Portugalii, a także w Japonii i Korei Południowej. W 2004 roku wystąpiła jako solistka z Orkiestrą Symfoniczną "Pro Arte" pod dyr. Michała Nesterowicza, wykonując Koncert fortepianowy C-dur KV 465 W.A. Mozarta. Uczestniczyła w wielu kursach i konkursach pianistycznych, m.in. w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Miłosza Magina w Paryżu. Doskonaliła swoje umiejętności pod kier. profesorów Jerzego Sterczyńskiego i Miłosza Magina.

Łukasz Ratajczak - tenor
Student I. roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w Bydgoszczy w klasie klarnetu Andrzeja Dudzińskiego. Śpiewu uczy się od 2 lat u swoich rodziców, Małgorzaty i Janusza Ratajczak, solistów Opery Nova w Bydgoszczy. Młody artysta dał się już poznać na scenach województwa kujawsko-pomorskiego m.in. na koncercie z okazji zakończenia II edycji wykładów UTW w Inowrocławiu, koncercie kompozytorskim w ramach 15 Międzynarodowej Sesji Naukowej w Bydgoszczy oraz na VIII koncercie kompozytorskim "Pięciolinia dla papieża" w dwunastą rocznicę pobytu Jana Pawła II w Toruniu (wykonał wówczas nowe kompozycje M. Kopczyńskiego). Jego pierwsze spotkanie z orkiestrą symfoniczną miało miejsce podczas koncertu "Uczniowie - miastu" w sali koncertowej im. Ireny Dubiskiej w Inowrocławiu pod dyr. Aleksandra Grefa.

Marcin Kopczyński - fortepian
Kompozytor, pianista, organista. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, obecnie pracownik macierzystej uczelni, doktor sztuki w zakresie kompozycji i teorii muzyki, autor kilkudziesięciu utworów na różne składy wykonawcze, wielokrotnie wykonywanych w kraju i za granicą (w Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech i Ukrainie). Jego kompozycjami i opracowaniami dyrygowali m.in. Zygmunt Rychert, Jerzy Salwarowski, Jan Łukaszewski, Włodzimierz Siedlik, Mieczysław Nowakowski, Jerzy Kosek. Kompozycję "Tutti e soli" (1998) nagrała dla Polskiego Radia Agnieszka Duczmal z Orkiestrą "Amadeus". W 2008 roku ukazała się autorska płyta kompozytora "Strumień myśli", wydana przez firmę Acte Prealable, która uzyskała pozytywne recenzje krytyków, a w 2011 r. kolejna płyta zatytułowana "Jeden człowiek, kilka cieni".

* * *
Czwartek, 4 sierpnia 2011 r., godz. 19.00
"Posłuchaj... Laura Raab"
Trio jazzowe Piotra Rodowicza w składzie: Piotr Rodowicz, Tomasz Filipczak, Paweł Dobrowolski.

Fot. Krzysztof Pałasz, www.palasz.pl
W programie:
"Wariatka tańczy" sł. Agnieszka Osiecka, muz. Seweryn Krajewski; "Nie opuszczaj mnie" sł. i muz. Jaques Brel; "SOS" Kabaret Starszych Panów; "Cry me a river" Arthur Hamilton; "Pogoda ducha" sł. Magdalena Czaplińska, muz. Ryszard Rynkowski; "Calling you" (z filmu "Bagdad Cafe") sł i muz. Bo Telson, adaptacje Magdalena Czapińska; "Moje serce to jest muzyk" sł. Wojciech Młynarski, muzyka Jacek Mikuła; "Grande Valse Brillante" sł. Julian Tuwim, muz. Zygmunt Konieczny; "Gdzieś tam za tęczą" (z musicalu "Czarnoksiężnik z krainy Oz") Harold Arlen; "Czas nas uczy pogody" sł. Jacek Cygan, muz. Krzesimir Dębski; "The winner takes all" (z musicalu "Mamma Mia") sł. i muz. Bjorn Ulvaeus & Benny Andersson; "Wolność" sł. i muz. Marek Grechuta.
Laura Raab
Jest absolwentką Wydziału Dyrygentura Chóralna Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła także Warszawską Szkołę Filmową Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego na Wydziale Aktorskim. Pobierała lekcje śpiewu w The Voice Studio New York City. Dodatkowo ukończyła również Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie skrzypiec. Jest reżyserem muzycznym przedstawień teatralnych. Ma na swoim koncie wiele występów w chórze i orkiestrze w Polsce i Europie, a także występów solowych, m.in. podczas Gali Festiwalu Kult Off Kino (TVP Kultura).

Piotr Rodowicz
Studiował w Jazz Mobile School w Harlemie u Reggie Workmana w Nowym Jorku. Ukończył również wydział instrumentalny w klasie kontrabasu w Berklee College Of Music w Bostonie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach na wydziale jazzowym. Współzałożył kwartet "In Tradition", z którym zdobył dwie główne nagrody na festiwalu jazzowym w Dunkierce w 1984 r. W Bostonie w czasie studiów współpracował z takimi muzykami jak: Joshua Redman, Bob Moses, Igor Butman, Skip Hadden, Walter Davis, Bob Winiker, Big Band, Jeoff Kiesser, Kurt Rosenwinkel, Chris Cheek. Po powrocie do Polski w 1993 r. gra m.in. z Tomaszem Szukalskim, Januszem Muniakiem, Kazimierzem Jonkiszem, Adamem Kawończykiem, Januszem Skowronem, Włodkiem Pawlikiem, Krzysztofem Herdzinem, Maciejem Strzelczykiem, Tomaszem Filipczakiem. Był również założycielem i współzałożycielem takich zespołów jak: kwartet "Mingus Mingus", kwartet "Tribute To Monk", "Przyjaciele", "The World String Trio" oraz "Peter Pan Trio". Od 2002 r. komponuje muzykę do filmów dokumentalnych dla TVP. Nieprzerwanie od 1992 r. jest wykładowcą unikalnego Wydziału Jazzu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Tomasz Filipczak
Ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie fortepianu mgr Krystyny Bujakiewicz oraz Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu. Kolejne doświadczenia muzyczne zdobywał na Śląsku, gdzie ukończył Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie kompozycji i aranżacji Katowickiej Akademii Muzycznej w klasie Andrzeja Zubka. Jeszcze w czasach nauki w Kaliszu rozpoczął współpracę z Kaliskim Teatrem jako akompaniator i korepetytor. Jest laureatem wyróżnienia X Międzynarodowego Konkursu Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Współpracował m.in. z: Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Teatrem Muzycznym "Roma" oraz Teatrem "Studio Buffo", w którym pracuje do dziś jako pianista oraz współaranżer tamtejszych produkcji. Był kierownikiem muzycznym wyborów Miss Polonia 2004 oraz wielu koncertów i programów telewizyjnych. Jest autorem części muzyki do Show Tanecznego "Opentaniec". Skomponował muzykę do spektaklu "Czerwony Kapturek, ostateczne starcie". Jest autorem muzyki i opracowania muzycznego do kilku filmów dokumentalnych. Jako producent muzyczny zrealizował wiele płyt, m.in. : "Tango 3001", "Krajewski Smooth Jazz", "Nic nie zastąpi mi piosenki", "Dwa Serca". Jest członkiem zespołu Roberta Janowskiego. Współpracuje też z wieloma muzykami w okazjonalnych składach.

Paweł Dobrowolski
Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie perkusji prof. Adama Buczka w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Od 2006 r. jest członkiem zespołu Anny Marii Jopek. Koncertował, nagrywał oraz współpracuje z takimi artystami jak m.in.: Nigel Kennedy, A.M. Jopek, Brad Terry, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak, Zbigniew Wegehaupt, Janusz Skowron, Henryk Miśkiewicz, Krzysztof Herdzin, Robert i Wojciech Majewscy, Mieczysław Szcześniak, Anna Serafińska, Carmen Moreno i Maciej Zakoście-lny. Jest laureatem m.in.: I nagrody i statuetki "Aniołka Jazzowego" na festiwalu "Bielska Zadymka Jazzowa" 2004 i 2005, I miejsca GRAND PRIX w kategorii zespołowej 40 Wrocławskiego Festiwalu Jazzowego "Jazz Nad Odrą 2004", I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych "Jazz Juniors" 2002 i 2005, wyróżnienia dla instrumentalisty na "Jazz Juniors 2004", wyróżnienia "Swingującego Kruka" dla instrumentalisty na "II Hot Jazz Spring" Częstochowa 2003, I nagrody na Konkursie Zespołów Jazzowych w Radomiu 2004, I nagrody zespołowej na "Kultursalon Horbiger 2004" w Wiedniu, I nagrody zespołowej "Klucz do Kariery" na Pomorskiej Jesieni Jazzowej 2004. Występował na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych m.in. w: Australii, Japonii, Korei, Chinach, Indonezji, Singapurze, Libanie, Izraelu, Palestynie, Turcji, Niemczech, Czechach, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Szwajcarji, Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Serbii, Ukrainie, Estonii, Białorusi, Szwecji, Norwegii, USA. Miał okazję koncertować na wielu scenach klubowych m.in.: Ronnie Scott's w Londynie, Blue Note w Tokio, w Mediolanie. Brał udział w "Jamey Abersold's Summer Jazz Workshop 2003" w Louisville (USA), zdobywając kwalifikacje pod okiem m.in. John'a Riley'a i Steve'a Davis'a. Pobierał też prywatne lekcje u takich muzyków jak: Kendrick Scott, Ari Hoenig, Ferenc Nemeth.

* * *
WSZYSTKIE KONCERTY ODBYWAŁY SIĘ W ZAKŁADZIE PRZYRODOLECZNICZYM PARKU SOLANKOWEGO.
Koncerty odbywały się na fortepianach, których użyczyła firma FORTEPIANO.

Kierownictwo programowe - Maria Juraszek

MECENAT: Miasto Inowrocław, Soda Polska CIECH, TRANSODA, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL.
ORGANIZATORZY: Towarzystwo Muzyczne "Pro Arte", Kujawskie Centrum Kultury, "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław.
Arch. ITM Pro Arte
Artykuły w tym dziale:

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1997-2001
Archiwum
Pro Arte

Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne & Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna PRO ARTE
Państwowa Szkoła Muzyczna, 88-100 INOWROCŁAW, ul. Kilińskiego 16 a
tel. 052 357 46 50, fax 052 357 46 50
Maria Juraszek - prezes ITM, kom. 668 365 075, e-mail: marylajuraszek@gmail.com
Jacek Kaczor - szef IOS, kom. 602 136 627, e-mail: kaczor.j@interia.pl
Copyright © ITM Pro Arte, Inowrocław 2001-2024, ® All Rights Reserved
www.proarte.zdrowemiasto.pl
Projekt, wykonanie, opieka techniczna: Peritus, Bydgoszcz, tel. 052 325 46 36 lub 602 704 115

www.zdrowemiasto.eu
Centrale telefoniczne